fbpx

Previous Projects


3

Project 37 New Cairo

5

Project 66 New Cairo

6

Project 254 New Cairo

7

Project 22 New Cairo

9

Project 118 New Cairo

11

Project 42

14

Project 52 New Cairo

23

Project 157 New Cairo

26

Project 230 New Cairo

27

Project 57 New Cairo

30

Project 36  New Cairo

16

Project 38 New Cairo

161

Project 157 New Cairo

35

Project 35 New Cairo

109

Project 109 New Cairo

231 a

Project 231 New Cairo

161

Project 161 New Cairo

216

Project 216 New Cairo

1

Project 192 New Cairo

2

Project 12-14 New Cairo

3

Project 10-39 New Cairo

4

Project 190 New Cairo

01

 Merryland- Masr El Gedida

02

 El-Merghany- Masr El Gedida

03

 Taj al-Din al-Subki
– Masr El Gedida

04

El Horreya- Masr El Gedida

الغابه

 El-Ghaba – Masr El Gedida